api.lucian.solutions/


Overview 🧡

สำหรับ API ของที่นี่ก็จะเน้นพวกของเล่นเพื่อซัพพอร์ตสตรีมเมอร์หรือคนที่ต้องการจะ Host Event ต่างๆนะครับ มักจะเป็นการเรียก API เพื่อสุ่มเอาข้อมูลออกมา 1 รายการ ตามเงื่อนไขที่ Query เข้าไปนะครับ มีการเรียกข้อมูลอย่างไร อะไรบ้าง ใช้งานอย่างไร เราไปดูกันครับ

ถ้าเกิดว่ามี API ตัวไหนใช้งานไม่ได้ ทำงานผิดปกติ สามารถแจ้งได้ตามช่องทางติดต่อในหน้า Contact ได้เลยครับ


Food Menu 🍱 เมนูอาหาร

การสุ่มเมนูอาหาร จะสุ่มจากการยิง Request ไปที่ https://api.lucian.solutions/api.foodmenu.php ครับ โดยในส่วนของ body จะ output ออกมาเป็น Text ให้เอาไปใช้ต่อได้เลย โดยที่หลักๆจะมีอาหารอยู่ 4 ประเภท

 1. ข้าว

 2. เมนูเส้น/ก๋วยเตี๋ยว

 3. ซุป/ต้ม/แกง

 4. อื่นๆ

จริงๆแล้ว เราสามารถเลือกประเภทให้อยู่ในประเภทเดียวได้โดยการเพิ่ม query ได้ และยังสามารถฟิลเตอร์ให้ออกเฉพาะเมนูฮาลาลได้ด้วย การ query นั้น จะมี parameter อยู่สองตัว คือ args1 และ args2 เราสามารถใส่ค่าให้เลือกประเภทได้ผ่านทางสองค่านี้ โดยที่ไม่สนว่าเราจะใส่ช่องไหน (แต่ใส่ประเภทอาหารทั้งสองค่า จะเอาจาก args2 เป็นหลัก)

ดังนั้นแล้ว URL เต็มๆ จะมีค่าประมาณว่า

https://api.lucian.solutions/api.foodmenu.php?args1=example&args2=example

โดยที่ค่าที่ส่งไป (ที่จะเปลี่ยนจาก example) สามารถเปลี่ยนค่าได้ดังนี้

 1. rice ไว้สุ่มเมนูข้าว

 2. noodles ไว้สุ่มเมนูเส้น/ก๋วยเตี๋ยว

 3. soup ไว้สุ่มเมนูซุป/ต้ม/แกง

 4. others ไว้สุ่มเมนูอื่นๆนอกจากที่ระบุ เช่น สเต๊ก ส้มตำ พิซซ่า ฯลฯ

 5. halal ไว้กรองเฉพาะเมนูฮาลาล

ตัวอย่างที่ถูกต้อง จะเป็นประมาณว่า

https://api.lucian.solutions/api.foodmenu.php?args1=noodles&args2=halal

ซึ่งจะเป็นการเลือกเมนูเส้นที่ฮาลาล หรืออีกตัวอย่าง เช่น

https://api.lucian.solutions/api.foodmenu.php?args1=soup

ซึ่งจะเป็นการเลือกเมนูซุป/ต้ม/แกง โดยใส่แค่ค่าเดียว หรือจะเป็น

https://api.lucian.solutions/api.foodmenu.php

ก็ได้ ซึ่งจะเป็นการสุ่มจากทุกอย่างในรายการ ไม่มีการกรองครับผม

จริงๆมันมีการใส่ parameter อีกแบบด้วยครับ แต่ไม่แนะนำให้ใช้ มันเกิดมาเพื่อซัพพอร์ตกับการเรียก command ผ่านแชทสตรีมเมอร์ครับ โดยจะใช้ parameter fullarg ซึ่งจะเป็นการเอาข้อความแชทตรงนั้นทั้งก้อนมาตัดคำด้วย whitespace หรือเว้นวรรค เช่น !foodmenu halal soup มันก็จะ URL encode มาตัดคำ เอา parameter 2 ตัว (ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้) มาใส่เป็น query เหมือนด้านบนครับ โดยที่ตัวอย่างการพิมพ์รับ parameter ด้วย chatbot ก็จะประมาณว่า

StreamElements

${customapi.https://api.lucian.solutions/api.foodmenu.php?fullarg=${queryescape ${0:}}}

${customapi.https://api.lucian.solutions/api.foodmenu.php?fullarg=${queryescape ${0:}}}

Nightbot

$(urlfetch https://api.lucian.solutions/api.foodmenu.php?fullarg=$(querystring food $(1) $(2)))

$(urlfetch https://api.lucian.solutions/api.foodmenu.php?fullarg=$(querystring food $(1) $(2)))

Drinks Menu ☕ เมนูเครื่องดื่ม

การสุ่มเมนูเครื่องดื่ม เช่นเดียวกับอาหารครับ จะสุ่มจากการยิง Request ไปที่ https://api.lucian.solutions/api.drinksmenu.php ครับ โดยในส่วนของ body จะ output ออกมาเป็น Text ให้เอาไปใช้ต่อได้เลย โดยที่หลักๆจะมีเครื่องดื่มอยู่ 5 ประเภท

 1. กาแฟและนม (เมนูที่ปกติจะสั่งได้ที่ร้านกาแฟ)

 2. ชา (และน้ำสมุนไพรอื่นๆ)

 3. น้ำผลไม้หรือผลไม้ปั่น

 4. น้ำอัดลม อิตาเลียนโซดา และเครื่องดื่มชูกำลัง

 5. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เราสามารถเลือกประเภทให้อยู่ในประเภทเดียวได้โดยการเพิ่ม query ได้ ซึ่งปกติการสุ่มจะไม่นับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยถ้าไม่ได้ระบุว่าจะสุ่มแอลกอฮอล์ โดยถ้าจะให้สุ่มทุกอย่างรวมแอลกอฮอล์ด้วย จะใข้ query partymode ครับ โดยการ query นั้น จะมี parameter อยู่หนึ่งตัว คือ args1 เราสามารถใส่ค่าให้เลือกประเภทได้ผ่านทางค่านี้

ดังนั้นแล้ว URL เต็มๆ จะมีค่าประมาณว่า

https://api.lucian.solutions/api.drinksmenu.php?args1=example

โดยที่ค่าที่ส่งไป (ที่จะเปลี่ยนจาก example) สามารถเปลี่ยนค่าได้ดังนี้

 1. coffee ไว้สุ่มเมนูร้านกาแฟ

 2. tea ไว้สุ่มเมนูชาและสมุนไพร

 3. juice ไว้สุ่มเมนูน้ำผลไม้หรือผลไม้ปั่น

 4. soda ไว้สุ่มเมนูน้ำอัดลม

 5. alcohol ไว้สุ่มเมนูเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 6. partymode ไว้สำหรับนับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการสุ่มรวมด้วย

ตัวอย่างที่ถูกต้อง จะเป็นประมาณว่า

https://api.lucian.solutions/api.drinksmenu.php?args1=soda

ซึ่งจะเป็นการเลือกเมนูน้ำอัดลม หรืออีกตัวอย่าง เช่น

https://api.lucian.solutions/api.drinksmenu.php?args1=partymode

ซึ่งจะเป็นการสุ่มทุกอย่าง รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย หรือจะเป็น

https://api.lucian.solutions/api.drinksmenu.php

ก็ได้ ซึ่งจะไม่มีการสุ่มจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรายการครับผม

จริงๆมันมีการใส่ parameter อีกแบบเพื่อซัพพอร์ตกับการเรียก command ผ่านแชทสตรีมเมอร์เหมือนสุ่มเมนูอาหารครับ โดยจะใช้ parameter fullarg ซึ่งจะเป็นการเอาข้อความแชทตรงนั้นทั้งก้อนมาตัดคำด้วย whitespace หรือเว้นวรรค เช่น !drinksmenu coffee มันก็จะ URL encode มาตัดคำ เอา parameter (ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้) มาใส่เป็น query เหมือนด้านบนครับ โดยที่ตัวอย่างการพิมพ์รับ parameter ด้วย chatbot ก็จะประมาณว่า

StreamElements

${customapi.https://api.lucian.solutions/api.drinksmenu.php?fullarg=${queryescape ${0:}}}

${customapi.https://api.lucian.solutions/api.drinksmenu.php?fullarg=${queryescape ${0:}}}

Nightbot

$(urlfetch https://api.lucian.solutions/api.drinksmenu.php?fullarg=$(querystring drinks $(1)))

$(urlfetch https://api.lucian.solutions/api.drinksmenu.php?fullarg=$(querystring drinks $(1)))